National

Vesti bune. Guvernul va deconta cheltuielile pentru naveta profesorilor

Publicat: 15 iul. 2015
1
Guvernul a aprobat astazi, printr-o Hotarare, normele metodologice privind decontarea cheltuielilor cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat pentru naveta la si de la locul de munca.
Decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca este destinata cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar care nu dispun de locuinta in localitatea unde au postul.
Potrivit actului normativ, naveta beneficiarilor poate fi efectuata cu mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizati – transport in comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcatiune sau autoturismul / ambarcatiune proprietate personala sau detinut/a legal . Transportul beneficiarilor cu mijloacele de transport ce apartin unitatii de invatamant sau autoritatii administratiei publice locale se va efectua gratuit, conform programului si pe rutele stabilite prin hotarare a autoritatii deliberative, precum si cu respectarea orarului/programului unitatii de invatamant.
De asemenea, cadrele didactice au obligatia sa prezinte lunar institutiei de invatamant in care isi desfasoara activitatea, documentele justificative pentru decont insotite de cererea tipizata pentru decontarea lunara a navetei. Decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca se face integral, in luna urmatoare depunerii documentelor justificative, in conditiile stipulate de metodologie.
Consiliul de administratie al unitatii de invatamant analizeaza si verifica legalitatea solicitarilor, aproba lunar cererile solicitantilor si fundamenteaza necesarul lunar de finantare, individual si pentru toate cadrele didactice din unitatea de invatamant. Directorul unitatii de invatamant transmite necesarul de finantat, sub forma de solicitare, primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea lunii pentru care se face fundamentarea, in vederea deschiderii de credite pentru efectuarea platilor.
Potrivit prevederilor art. 37 de OUG 37/2014, finantarea acestor cheltuieli se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru echilibrarea bugetelor locale.
In prezent, un numar de aproximativ 65.000 de cadre didactice, din randul personalului didactic de predare si personalului didactic auxiliar, efectueaza zilnic naveta intre localitatea de resedinta si localitatea in care isi desfasoara activitatea. Cea mai mare pondere din randul cadrelor didactice ce efectueaza zilnic naveta se inregistreaza la unitatile de invatamant din mediul rural.Adauga un comentariu