Economic Local

USAMV Lanseaza proiectul ”Constituirea si implementarea de parteneriate pentru transfer de cunostinte intre institutul de cercetari pentru agricultura si mediu Iasi si mediul economic agricol”

Publicat: 27 iul. 2018
1

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, in calitate de beneficiar, a incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020 (AMPOC) si cu Ministerul Cercetarii si Inovarii, in calitate de Organism Intermediar pentru POC 2014 – 2020, contractul de finantare pentru proiectul cu titlul „CONSTITUIREA SI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE INTRE INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU AGRICULTURA SI MEDIU IASI SI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL”, acronim AGRIECOTEC.   
Proiectul, avand codul MySMIS 119611, este cofinantat prin POC 2014 – 2020, Axa Prioritara 1 – “Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor”, Actiunea 1.2.3 – „Parteneriate pentru transfer de cunostinte”.                                             
Scopul proiectului este de crestere a accesului mediului economic privat agricol la cunoastere. Accesul la cunoastere se va realiza prin valorificarea infrastructurii de cercetare Institutul de Cercetari pentru Agricultura si Mediu (ICAM) din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi (USAMV – Iasi). Valorificarea infrastructurii de cercetare se va realiza prin constituirea si implementarea de parteneriate cu intreprinderi din mediul economic agricol. In cadrul parteneriatelor se va realiza transfer de cunostinte, respectiv de inovatie si progres tehnic.
Obiectivele proiectului sunt urmatoarele:
– promovarea serviciilor de cercetare ale ICAM in mediul economic agricol din Regiunile de Dezvoltare Nord – Est si Sud – Est;
– consolidarea relatiilor contractuale cu partenerii prezenti, in domeniul transferului de cunoastere;
– constituirea a minim 25 de parteneriate cu actori din mediul economic agricol pentru transfer de cunostinte;
– crearea de informatie stiintifica in domeniul bioeconomiei (minim 60 de publicatii stiintifice si un ghid de bune practici pentru agricultori);
– transfer de informatie stiintifica din domeniul bioeconomiei intre mediul universitar de cercetare si mediul economic agricol prin constituirea unei platforme specializate.    
Valoarea totala a proiectului este de 14.890.875,00 lei, din care valoare totala eligibila 12.412.500,00 lei, formata din finantarea nerambursabila din FEDR de 10.391.745,00 lei si finantarea nerambursabila din bugetul national de 2.020.755,00 lei.
Durata proiect: 60 luni
Perioada de derulare: 05.06.2018 – 05.06.2023 
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020. 
Director de proiect – Prof. Univ. Dr. Gerard JITAREANU, Facultatea de Agricultura, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi, Telefon: +40 232 407 401; E-mail: [email protected]; Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iasi, 700490, Romania
Persoane de contact: Oana Coca – Telefon:  +0 745 640 793, E-mail: [email protected]
Denis Topa – Telefon: +40 232 407 445, e-mail: [email protected], [email protected] 
Adauga un comentariu