Local

Se prelungeste sesiunea de primire a proiectelor grupurilor de producatori

Publicat: 11 oct. 2016
1

A fost prelungita sesiunea de depunere a proiectelor de investitii prin intermediul submasurilor 9.1 „Înfiintarea grupurilor de producatori în sectorul agricol” si 9.1a „Înfiintarea grupurilor de producatori în sectorul pomicol”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), pâna la data de 30 decembrie 2016, ora 16:00.

Aceste doua submasuri (sM) din cadrul PNDR 2020 au fost deschise pentru prima data în acest an, de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Alocarea bugetara stabilita pentru sesiunea 2016 este de 7,1 milioane de euro, împartita astfel: 4,9 milioane de euro pentru sectorul agricol si 2,2 milioane de euro pentru sectorul pomicol.

Valoarea maxima a sprijinului acordat în cadrul submasurilor 9.1 si respectiv 9.1a este de maximum 100.000 euro/ an, pe o perioada de maximum 5 ani de la data înfiintarii grupului de producatori. Intensitatea sprijinului public acordat este de 100 la suta nerambursabil.

„Scopul finantarilor acordate prin aceste submasuri îl constituie încurajarea înfiintarii si sustinerea functionarii administrative a grupurilor de producatori din sectorul agricol sau în cel pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare. De asemenea, se urmareste îmbunatatirea competitivitatii producatorilor primari, printr-o mai buna integrare a acestora în lantul agroalimentar, prin intermediul schemelor de calitate, prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole”, au precizat reprezentantii Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finantare acordata prin PNDR 2020 sunt grupurile de producatori din sectorul agricol si pomicol recunoscute oficial de MADR (înainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014).

   
Adauga un comentariu