Eveniment-Social

Scandalul de la CJ Iasi se adanceste

Publicat: 11 aug. 2015
1
Conflictul dintre membrii Consiliului Judetean (CJ) Iasi, referitor la demiterea sefului institutiei, Cristian Adomnitei, cercetat penal de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), a ajuns la un nou nivel. De aceasta data replica este data de reprezentantii partidului ALDE Iasi.
„La data de 17.07.2015 consiliul judetean Iasi a fost convocat in baza convocatorului nr. 20949/13.07.2015 de catre vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi, Victorel Lupu, caruia, in baza dispozitiilor art 104 alin 7 din Legea administratiei publice locale nr. 215 /2001, i-au fost delegate anterior, prin dispozitie a presedintelui CJ Iasi dl Adomnitei, atributii limitative privind serviciile publice de interes judetean, atributii prevazute de art 104 alin (6) din actul normativ invocat. Subliniez ca dispozitiile  art 104 alin (7) prevad in mod limitativ ca „presedintele consiliului judetean poate delega, prin dispozitie, atributiile prevazute la alin. (6) vicepresedintilor(…)”, legea nementionand asadar printre atributiile care pot fi delegate si pe cele enumerate in alin 3 al art 104,  care se refera la relatia presedintelui cu CJ. Asadar, opinez ca  printr-o astfel de Dispozitie emisa de presedintele CJ Iasi anterior interdictiei de a nu exercita profesia si de a  nu desfasura activitatea in exercitarea careia a savarsit faptele penale pentru care este cercetat sub control judiciar, nu puteau fi delegate  atributiile presedintelui privind relatia cu CJ-ul, astfel cum acestea sunt reglementate prin art 104 alin 3 din Legea 215/2001. De asemenea, apreciez ca dupa interdictie, dl. Adomnitei Cristian nu-si mai putea delega atributiile, in conditiile in care nu mai putea emite niciun fel de dispozitie in exercitarea functiei.
Precizez ca in urma sedintei de consiliu convocata pentru data de 17.07.2015 in conditiile mai sus mentionate si cu incalcarea art 94 alin (6) raportat la art 107 alin (1) din Legea 215/2001, adica,  de catre un vicepresedinte care NU a fost desemnat de CJ prin votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie, au fost nelegal adoptate Hotararile C.J. Iasi de la nr.175 la nr. 206, atacate in prezenta contestatie. Se impune a releva in acest context faptul ca atributiile de convocare a consiliului judetean sunt prevazute expres la art. 94 alin.(1) – (5) din Legea nr.215/2001, iar, potrivit legii, in cazul  in care presedintele se afla in imposibilitatea de a convoca consiliul, acesta poate fi convocat, asa cum dispune alin. (6) al art 94 din L 215/2001 „de catre vicepresedintele desemnat in conditiile art. 107”. Examinand textele de lege invocate – art 94 alin (6) raportat la art 107 alin 1 din Lg 215/2001– va rog sa constatati ca vicepresedintele C.J. Iasi – dl. Victorel Lupu- nu avea calitatea si/sau atributiile de a convoca consiliul judetean si de a semna sub numele si pentru dl Adomnitei Cristian, hotararile adoptate in cadrul sedintei. Pentru o corecta intelegere a dispozitiilor legale aplicabile in cazul particular in care se afla CJ Iasi ca urmare interdictiei stabilita prin hotarare judecatoreasca in sarcina presedintelui CJ, aceea de a nu exercita profesia si de a nu desfasura activitatea in exercitarea careia a savarsit faptele penale pentru care este cercetat sub control judiciar, redam mai jos, ad litteram, dispozitiile art 107 din Legea 215 / 2001.
„ART. 107
(1) In cazul suspendarii presedintelui, atributiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean prin votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie.
(2) In celelalte cazuri de absenta a presedintelui atributiile sale vor fi exercitate, in numele acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte prin dispozitie”. 
Examinand dispozitiile sus citate, se observa ca ne aflam sub incidenta art 107 alin (1) in toate cazurile de suspendare a presedintelui, atat in cazul suspendarii de drept, reglementata de art 71 raportat la art 108 din Legea 215/2001 (in situatia arestarii preventive), cat si in cazul suspendarii presedintelui pe cale judecatoreasca, printr-o hotarare a instantei, asa cum s-a intamplat in cazul de fata. Asadar, daca la art 71 raportat la art 108 din Legea 215/2001 legiuitorul reglementeaza expres suspendarea de drept, in schimb, la art 107 alin (1) se refera la orice caz de suspendare, intrucat, in cuprinsul textului de lege nu s-a folosit expresia limitativa: in cazul suspendarii de drept a presedintelui(…), ci  s-a avut in vedere absolut orice caz de suspendare, utilizandu-se generic sintagma: „in cazul suspendarii presedintelui(..)” (fara o limitare doar la suspendarea de drept). Asadar art 107 alin (1) din Lg. 215/2001 se aplica atat in cazul suspendarii de drept a presedintelui, situatie reglementata de art 71 raportat la art 108 din Lg. 215/2001 (in ipoteza arestarii preventive), cat si in cazul suspendarii pe cale judecatoreasca a presedintelui CJ. Or, interdictia temporara a exercitarii functiei (in mod direct sau indirect-prin delegat), in sens juridic, dispusa de instanta alaturi de masura controlului judiciar, transpusa in limbaj administrativ, nu reprezinta altceva decat o suspendare pe cale judecatoreasca a exercitarii functiei de presedinte a CJ.
Pe de alta parte, trebuie avut in vedere ca dispozitiile art 107 alin (2) din Lg 215/2001 care prevad ca atributiile presedintelui pot fi exercitate, in numele acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte prin dispozitie, nu pot fi in niciun caz aplicate in cauza de fata, intrucat reglementeaza o situatie total diferita, in sensul ca se refera la acele cazuri de „absenta” a presedintelui, adica, la impiedicari datorate unor situatii independente de vreo culpa a presedintelui in modul de exercitare a functiei, cum ar fi,  mentionez spre exemplificare: un caz de boala, o delegatie, in general, o absenta justificata a presedintelui, dar in toate cazurile neimputabila acestuia. Consider cu deplin temei, ca doar in astfel de cazuri, cum sunt cele mai-sus mentionate, atributiile pot fi exercitate prin delegare sub numele si pentru presedinte. De altfel, avand in vedere interdictia exercitarii functiei de presedinte a Consiliului Judetean Iasi de catre inculpatul Adomnitei Mihai Cristian, atributiile acestuia  NU pot fi exercitate prin aplicarea art.107 alin.(2) din Legea nr.215/2001 sub numele si pentru un presedinte interzis, ci, conform art 107 alin.(1), atributiile presedintelui trebuie exercitate, in nume propriu, de catre un vicepresedinte desemnat de consiliul judetean prin votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie. Cu alte cuvinte, hotararile CJ  nu pot fi semnate in numele presedintelui  interzis ( nu poate aparea numele presedintelui pe hotarare la semnatar  si semnatura de ” pentru” a vicepresedintelui numit printr-o dispozitie emisa chiar de persoana care are interdictia de a exercita functia – implicit si de a emite dispozitii-  asa cum s-a intamplat pe 17 iulie 2015), intrucat acest lucru presupune insasi  nerespectarea interdictiei stabilita prin hotararea judecatoreasca amintita, in sensul ca presedintele CJ, desi are interdictie, ar conduce totusi sedintele  si ar semna hotararile adoptate prin delegat. 
Analizand prevederile art.107 din Legea nr.215/2001, prin raportarea la masura luata de instanta, respectiv de interdictie a exercitarii functiei de presedinte a Consiliului Judetean Iasi de catre inculpatul Adomnitei Mihai Cristian, concluzionam, atat semantic cat si gradual, ca interdictia nu se incadreaza la o simpla absenta (sporadica, temporara) a presedintelui, ci intr-o o situatie mult mai grava chiar decat suspendarea avuta in vedere de legiuitor la art.71 din Legea nr.215/2001, pentru ipoteza arestarii preventive si/sau, conform art 22 din Legea 255/2013 a arestarii la domiciliul, masura care ipotetic, ar putea fi dispusa chiar si pentru o fapta penala fara nicio legatura cu functia exercitata, dar care ar atrage, suspendarea de drept a presedintelui CJ arestat. Prin urmare, in situatia de fata, in care presedintele CJ Cristian Adomnitei are calitatea de inculpat, fiind cercetat sub control judiciar pentru savarsirea unei fapte de coruptie in exercitarea functiei, si mai mult, in conditiile in care exista interdictia stabilita in sarcina acestuia, printr-o hotarare judecatoreasca, de a nu exercita profesia si de a  nu desfasura activitatea in exercitarea careia a savarsit faptele penale, apreciez ca este obligatoriu ca atributiile privind conducerea sedintelor CJ sa fie preluate de catre un vicepresedinte desemnat de majoritatea consilierilor in baza art.107 alin.(1) din Legea nr.215/2001 si NU de catre un vicepresedinte numit prin dispozitie chiar de catre presedintele interzis, asa cum s-a intamplat in cazul de fata”.Adauga un comentariu