Eveniment-Social

S-au epuizat fondurile pentru dezvoltarea activitatilor neagricole

Publicat: 07 sept. 2016
1

Fondurile nerambursabile alocate prin submasura 6.4, aferenta sesiunii anuale 2016, au fost epuizate ca urmare a solicitarilor de finantare primite de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). De la deschiderea sesiunii, în data de 28 iulie 2016, au fost depuse pentru finantare prin aceasta submasura 1.241 de proiecte de investitii, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare de peste 213 milioane de euro.

„Dupa încheierea evaluarii de catre expertii AFIR, proiectele vor fi selectate în functie de punctajul obtinut la criteriile de selectie de catre fiecare proiect în parte, în ordine descrescatoare. Selectia proiectelor se va realiza în limita alocarii disponibile în 2016 pentru sM 6.4, care este de 85.000.000 euro”, au declarat reprezentantii Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Totodata, au fost publicate versiunile pentru Ghidul Solicitantului in cazul submasurilor 16.1 si 16.1a „Sprijin pentru înfiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, inclusiv în sectorul pomicol”. Sprijinul acordat prin submasurile 16.1 si 16.1a contribuie la promovarea inovarii si cooperarii în sectorul agroalimentar, inclusiv în sectorul pomicol, prin dezvoltarea de proiectepilot si de noi produse. Prin asta se urmareste consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o parte, cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv în scopul unei gestionari mai bune a mediului.

„Înfiintarea Grupurilor Operationale în cadrul submasurilor 16.1 si 16.1a va facilita cooperarea dintre fermieri, organismele de cercetare, universitati, consultanti si alti actori relevanti din sectorul agroalimentar, pentru cresterea gradului de inovare din aceste sectoare si adaptarea rezultatelor cercetarii la nevoile sectoriale”, au precizat reprezentantii Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Adauga un comentariu