National

RAGCL – o vaca de muls pentru angajatii sai (VI)

Publicat: 31 aug. 1999
a:3:{s:7:"site_id";i:1;s:6:"old_id";i:5282;s:8:"site_url";s:10:"www.bzi.ro";}

•Conducerea regiei nu a respectat clauzele unor contracte de inchiriere •Prin neactualizarea chiriilor, regia a pierdut sume importante de bani •Chiriile restante se ridica la aproap 200 milioane de lei

In cursul anului 1998, RAGCL Pascani a incheiat contracte de inchiriere cu diversi beneficiari de spatii cu alta destinatie decit cea de locuinta, in conditiile in care majoritatea locatarilor aveau debite restante din anii anteriori. In contractele de inchiriere, la punctul „clauze speciale”, se preciza faptul ca „neachitarea chiriei pe doua luni duce la anularea contractului si eliberarea in maximum 30 de zile a spatiului inchiriat”, clauza care nu a fost respectata. Astfel, desi locatarii aveau datorii din anii anteriori la plata chiriei, regia nu a luat masurile necesare in vederea rezilierii contractelor. In plus, au fost incheiate alte contracte de inchiriere, pe 1998, in conditiile neincasarii debitelor restante. Desi la punctul 4 al contractului de inchiriere se preciza ca tariful stabilit „va fi indexat lunar prin aplicarea ratei de inflatie comunicata de Comisia Nationala de Statistica”, regia nu a procedat la reactualizarea tarifelor pe parcursul anului 1998, iar punctul 5 al aceluiasi contract stipula ca plata chiriei se face lunar, pina la data de 10 a lunii, neplata acesteia la termen autorizind pe locator sa ceara rezilierea contractelor de inchiriere si plata unor despagubiri. In aceasta situatie, la sfirsitul lui 1998, debitele restante din chirii erau de 144.517.145 de lei, la care se adauga penalitati in valoare de 58.907.082 de lei, datorate intirzierilor.
Debitele si penalitatile mentionate anterior au fost stabilite in conditiile nereactualizarii tarifelor de inchiriere conform ratei inflatiei, asa cum prevad clauzele din contractele de inchiriere.
In timpul controlului efectuat de controlorii financiari ai Curtii de Conturi, tarifele de inchiriere au fost majorate conform indicelui de inflatie din luna decembrie a anului 1998. A rezultat astfel o diferenta de chirie in plus fata de cea calculata de regie in valoare de 9.334.302 lei, la care se aplica penalitati in valoare de 3.136.395 lei. Pentru aceste nereguli semnalate de catre controlorii financiari ai Curtii de Conturi se fac raspunzatori directorul regiei, Constantin Cojocaru, contabilul sef Dumitru Ciornei si inginerul Cristina Toma.
Explicatiile acestora au facut referire la faptul ca nu s-au reactualizat tarifele de inchiriere deoarece regia le modifica numai in urma aparitiei unei decizii a Consiliului Municipal Pascani, in subordinea caruia se afla. Actualizarea tarifelor nu are legatura cu Consiliul Municipal al orasului, datorita faptului ca este precizata in clauzele dintre contractul incheiat de beneficiarii spatiului si RAGCL Pascani. (va urma)
Mihai ANDREI
Adauga un comentariu