Eveniment-Social

Publicatie de vanzare

Publicat: 07 mai 2006
a:3:{s:7:"site_id";i:1;s:6:"old_id";i:69596;s:8:"site_url";s:10:"www.bzi.ro";}

In temeiul art. 158 alin 1. din OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta generala ca la data de 18.05.2006, ora 10.00, Administratia Finantelor Publice a mun. Iasi, cu sediul in mun. Iasi, str A. Panu nr. 26, vinde prin licitatie urmatoarele bunuri:
1 – Spatiu comercial in suprafata de 520,09 mp, din care: parter 146,71 mp si mezanin 373,38 mp, situat in Iasi, b-dul Independentei nr. 19, bloc B1-5, apartinand SC Metalo Chimice 215 Menaj SA Iasi, cod unic de inregistrare 7445383 – pret de pornire 1.733.739 RON cu TVA inclus.
– ipoteca AFP Iasi; dosar de executare nr. 446/2000;
– sesizare nr. 133/2002 SC Onitrade LTD SRL Iasi;
– sesizare nr. 138/2003 SC Onitrade LTD SRL Iasi;
– somatie nr. 1793/2004 Birou Executor Judecatoresc Andrei Cezar;
– sesizare nr. 1347/2005 SC Onitrade LTD SRL Iasi;
2 – Autoutilitara furgon IVECO Daily, an fabricatie 2001, nr. inmatriculare IS-65-YDN, apartinand SC IDN CONSTRUCTIONS SRL Iasi, cod unic de inregistrare 14906935 – pret de pornire 25.865 RON cu TVA inclus.
– gaj AFP Iasi; dosar de executare nr. 1345/2003;
3 – Teren parcela padure in suprafata de 10.000 mp, situat in extravilanul comunei Raducaneni, judet Iasi, apartinand SC Extazy Disco SRL Iasi, cod unic de inregistrare 12495256 – pret de pornire 336.473 RON cu TVA inclus.
– ipoteca AFP Iasi; dosar de executare nr. 1789/2001;
Publicatia de vanzare a fost afisata in data de 04.05.2006 la AFP Iasi.
Cota de taxa pe valoare adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este de 19% neimpozabil in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua de 16.05.2006: oferte de cumparare, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, declaratie pe propria raspundere autentificata prin notariat, din care sa rezulte ca au fost respectate prevederile art. 157 pct.( 3) din Hot. Guvernului 1050/2004, pentru aprobarea normelor metodologice a OG 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat, in sensul ca „debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoana interpusa”, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Administratiei Finantelor Publice a mun. Iasi, camera 111, mezanin sau la telefon 213332 int. 2115/1909.

Sef Administratie,
Ec. Soroceanu Mircea

Intocmit,
ref. Mihaila Elena
M.E. / M. E. / 10 ex.
Adauga un comentariu