Local

Piata muncii si protectia somerilor

Publicat: 22 apr. 2002
a:3:{s:7:"site_id";i:1;s:6:"old_id";i:32519;s:8:"site_url";s:10:"www.bzi.ro";}

In Romania, odata cu trecerea catre un nou sistem social si economic, si-a facut aparitia o noua categorie sociala, anume cea a somerilor. In conformitate cu prevederile legii, este considerata somer orice persoana care indeplineste cateva reglementari. Una dintre acestea face referire la faptul ca persoana respectiva sa fi depasit varsta de 16 ani, sa aiba capacitatea fizica si cea psihica menite sa-l faca apt pentru prestarea unei munci, sa nu aiba loc de munca si sa nu realizeze venituri din activitati autorizate. O alta conditie este disponibilitatea persoanei pentru inceperea lucrului in perioada imediata gasirii unui loc de munca, precum si inregistrarea acesteia la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca. Somerii pot beneficia de indemnizatie daca intrunesc conditiile legale. Indemnizatia de somaj reprezinta o compensatie partiala a veniturilor asiguratului, ca urmare a pierderii locului de munca, sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si a militarilor ce au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca.
O parte dintre acestia au efectuat un stagiu de cotizare anterior, care a constat intr-o perioada cand au platit contributia de asigurari pentru somaj. Cotizatia poate fi platita de catre orice persoana fizica ce realizeaza venituri si doreste sa se asigure pentru riscul pierderii locului de munca. In sistemul asigurarilor de somaj se includ cetatenii romani incadrati in munca si cei care realizeaza venituri in tara sau in strainatate, conform legii. De asemenea, vor cotiza cetatenii straini, pe perioada de timp cand au domiciliul sau resedinta in Romania, care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in conditiile legii. O categorie mai speciala o formeaza persoanele asigurate in mod obligatoriu din care fac parte cele ce desfasoara actvitati pe baza de contract de munca sau cele ce desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari servicii si care realizeaza un venit brut, pe an calendaristic, echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara. Tot aici sunt inclusi functionarii publici si alti angajati care desfasoara activitati pe baza actului de numire, precum si persoanele ce-si desfasoara activitatea in functii elective sau numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti. In aceasta categorie se incadreaza, de asemenea, militarii angajati pe baza de contract si persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator.
De protejarea acestora se intereseaza oficiile de ocupare a fortei de munca. Cea mai cunoscuta masura de protectie a somerilor este acordarea indemnizatiei de somaj pentru cei care au efectuat un stagiu de cotizare de minim 12 luni. Stabilirea duratei acordarii indemnizatiei de somaj se face diferentiat, in functie de stagiul de cotizare. Pentru un stagiu de cotizare de 1-5 ani se acorda indemnizatie pe o perioada de 6 luni, pentru 5-10 ani durata indemnizatiei este de 9 luni, iar pentru 10 ani de stagiu de cotizare -12 luni. Pentru somerii proveniti din randul absolventilor sau al militarilor, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si are o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum – 50% – reprezinta jumatate din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data stabilirii acesteia. Idemnizatia se acorda o singura data pentru fiecare forma de invatamant absolvita. Angajatorii au obligatia sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile la AOFM, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul sigurarilor de somaj si dovada efectuarii acestei plati. Persoanele asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj, cu varsta de cel putin 18 ani, pot incheia contract cu agentia in raza careia isi au domiciliul sau resedinta. Venitul lunar pentru care se pot asigura aceste persoane nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.
Doriana SAMATARU
Ionel PALADE
Adauga un comentariu