Economic Local

Moldova, fruntasa la proiectele de mediu

Publicat: 08 mai 2008
1

• Din cele 156 de cereri de finantare depuse in toata tara, 26 au fost depuse la Agentia de Dezvoltare (ADR) Nord Est in cadrul schemei de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu, prin programul Phare

Regiunea de Nord-Est este fruntasa la numarul de proiecte de mediu depuse pentru accesarea fondurilor europene. Din cele 156 de cereri de finantare depuse in toata tara, 26 au fost depuse la Agentia de Dezvoltare (ADR) Nord Est in cadrul schemei de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu, prin programul Phare. Cele mai putine proiecte au fost depuse in Muntenia, respectiv 17 cereri, si in Bucuresti-Ilfov, unde au fost facute doar sase cereri de finantare.

Schema de investitii ofera sprijin financiar nerambursabil autoritatilor publice locale din localitatile cu pana la 50 mii locuitori, din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, in vederea dezvoltarii investitiilor in sectoarele prioritare de mediu, respectiv gestionarea deseurilor si gospodarirea apelor. Bugetul total disponibil este de 36,60 milioane Euro, din care 27,45 milioane reprezinta fonduri Phare si 9,15 milioane cofinantare de la bugetul de stat. Suma disponibila pentru fiecare regiune de dezvoltare este de 4,575 milioane Euro. Valoarea finantarii nerambursabile poate fi cuprinsa intre 100 si 1 milion Euro pentru fiecare proiect in parte. Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile va avea un aport propriu de cel putin 10 la suta, in numerar, in bugetul proiectului. Solicitantii eligibili vor primi finantare pentru constructia de statii de tratare a deseurilor menajere, constructia platformelor de compostare, reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare si transport deseuri, dezvoltarea colectarii selective, reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de salubrizare si a spatiilor pentru depozitare temporara, reabilitarea, modernizarea retelelor de apa potabila si a sistemelor de tratare a acestora, reducerea pagubelor produse de fenomene meteorologice de risc, prin luarea de masuri de protectie impotriva inundatiilor si a altor potentiale calamitati.
Adauga un comentariu