Eveniment-Social

Mai merita sa recuperez timbrul de mediu?

Publicat: 20 oct. 2014
1
Toata lumea a aflat ca Premierul Ponta vrea sa ne dea banii in 5 ani. Se poate face ceva? Noi zicem ca da. De ce? Pentru ca puteti compensa cu datoriile de la stat in intregime si puteti obtine toata suma platita in 2014-2015. Iata, mai jos, procedura. Sediul materiei in ceea ce priveste timbrul de mediu pentru autovehicule il regasim in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ordonanta ce a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 119/2013 si care a intrat in vigoare la data de 15.03.2013. De asemenea, legat de sediul materiei, trebuie sa avem in vedere si HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (denumite in continuare Norme metodologice), hotarare ce a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 137/2013 si care a intrat in vigoare la data de 14.03.2013. Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, obligatia de plata a timbrului intervine o singura data, astfel:
a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare,
b) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului, in conformitate cu prevederile art. 7,
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii,
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
In ceea priveste sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule, normele metodologice aduc urmatoarele clarificari in art. 1:
Timbrul de mediu (…) se aplica, potrivit prevederilor art. 4 din OUG nr. 9/2013, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, autovehicule in cazul carora in rubrica 1 „Categoria” din cartea de identitate a vehiculului este inscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N 2G, N3 sau N3G. Pentru autovehiculele inmatriculate in Romania dupa data de 01.01.2007, pentru care se solicita transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achita si in cazul in care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.
Timbrul se achita si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri in baza careia s-a realizat inmatricularea, potrivit reglementarilor in vigoare la momentul inmatricularii. Timbrul se achita si in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei special pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. In art. 3 alin. 1 din OUG nr. 9/2013 regasim situatiile reprezentand exceptii de la plata taxei privind timbrul de mediu, astfel, potrivit articolului respectiv, timbrul se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite in RNTR 2, cu exceptia:
a) autovehiculelor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei,
b) autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontier si de pompieri,
d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor special destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.
Potrivit art. 8 din OUG nr. 9/2013, timbrul nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organism internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica,
c) confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare,
e) dobandite prin mostenire, in cazul in care aceasta a intervenit in intervalul de doi ani de la data deschiderii succesiunii.
Ce au constatat instantele romanesti cu privire la OUG 9/2013?
Fata de reglementarea actuala – OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule –, actualmente, pe rolul instantelor judecatoresti exista o multitudine de dosare avand ca obiect restituirea timbrului de mediu, motivatia unor astfel de cereri de chemare in judecata fiind aceea ca prin aplicarea taxei privind timbrul de mediu se incalca prevederile cuprinse in tratatele la care Romania este parte, acestea avand prioritate fata de dreptul intern dupa data aderarii la UE (01.01.2007).
In astfel de cauze instantele au avut de analizat compatibilitatea O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispozitiile art. 110 T.F.U.E.. Mai precis, a trebuit analizata situatia avuta in vedere de art. 4 lit. a din OUG nr. 9/2013 in ceea ce privesteautoturismele importate din alte state membre in vederea punerii lor in circulatie in Romania. In urma unei astfel de analize, instantele romanesti au constatat ca reglementarea actuala cuprinsa in OUG 9/2013 privind timbrul de mediu NU se afla in consonanta cu art. 110 T.F.U.E. in ceea ce priveste autovehiculele second hand importate din statele membre ale Uniunii Europene in vederea punerii lor in circulatie in Romania. Dispozitiile art. 110 T.F.U.E. prevad urmatoarele: „(1) Niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie”. Scopul art. 110 T.F.U.E. este acela de a impiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 T.F.U.E. prin taxarea interna discriminatorie.
Cum tratatul interzice taxele vamale la import si la export, precum si taxele cu efect echivalent, aceste din urma prevederi ar fi lipsite de continut daca produsele straine ar putea fi supuse unui regim fiscal mai sever fata de produsele interne ulterior traversarii frontierei statului membru a acestor produse, dezavantajandu-se prin acest procedeu produsele aflate in raport de concurenta cu produsele indigene. Art. 110 T.F.U.E. are tocmai rolul de a impiedica acest aspect, aceasta norma impunand o „neutralitate totala a fiscalitatii interne in ceea ce priveste produsele nationale si cele importate”. Astfel cum s-a aratat anterior in analiza domeniului de incidenta al art. 110 T.F.U.E, normelor fiscale interne nu le este permis sa favorizeze vanzarea autovehiculelor second hand nationale, corelativ descurajand importul de vehicule second hand similare.
Cu toate acestea, practica judiciara a constatat ca acelasi effect favorizant fata de produsele nationale il prezinta si dispozitiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, cel putin in raport de autovehiculele de ocazie importate din statele membre ale Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, prin O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule s-a adoptat o noua reglementare in esenta cvasiidentica cu dispozitiile Legii nr. 9/2012 (lege aflata in vigoare pana la abrogarea acestui act normativ de catre O.U.G. nr. 9/2013). Prin OUG 9/2013, persoanele care urmaresc achizitinarea unui autovehicul sunt directionate inspre dobandirea unui autovehicul national din categoria acelora nesupuse platii timbrului de mediu, in timp ce in ipoteza achzitionarii unui autovehicul dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene invariabil aceasta sarcina fiscala se va aplica cu ocazia primei inmatriculari a acestuia in Romania (art. 4 alin. 1 lit a din OUG 9/2013), astfel incat rezulta caracterul indirect discriminator fata de produsele importate al actualei reglementari interne, efect contrar dispozitiilor art. 110 T.F.U.E.
Concluzii
Raportat la cele mai sus expuse rezulta ca dispozitiile OUG 9/2013 sunt contrare dispozitiilor art. 110 T.F.U.E. in ceea ce priveste autoturisimele de ocazie achizitionate din alte state membre in vederea punerii acestora in circulatie in Romania, intrucat au drept efect favorizarea vanzarii vehiculelor de ocazie nationale exceptate de la plata timbrului de mediu, descurajandu-se in acest mod importul produselor similare a altor state membre, aspect pe care jurisprudenta CJUE l-a sanctionat in alte cauze (a se vedea cauza Ioan Tatu).
Avocat Coltuc Marius Vicentiu
www.coltuc.roAdauga un comentariu