Local

Fondurile alocate pentru înfiintarea de activitati neagricole în mediul rural au atins plafonul maxim stabilit

Publicat: 07 oct. 2015
1

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) aduce la cunostinta ca valoarea totala nerambursabila a cererilor de finantare depuse prin Submasura 6.2 „Sprijin pentru înfiintarea de activitati neagricole in zone rurale” a atins nivelul maxim al sumei pentru care se pot primi cereri de finantare în aceasta sesiune. Astfel, pâna la atingerea plafonului stabilit de 120 la suta din alocarea disponibila pentru Submasura 6.2 (44,16 milioane de euro) mai sunt aproximativ 37.000 de euro, valoare insuficienta pentru a finanta un proiect prin SM 6.2, unde valoarea sprijinului nerambursabil este de 50.000 pe proiect sau de 70.000 pe proiect în cazul activitatilor de productie, servicii medicale sanitar-veterinare si de agroturism. Odata atins procentul de 120 la suta din nivelul alocarii aferente sesiunii anuale a componentei submasurii respective, depunerea continua a proiectelor în cadrul sesiunii anuale aferente unei componente din cadrul unei submasuri se opreste înainte de termenul limita, asa cum prevede metodologia specifica procedurilor de lucru privind selectia si verificarea contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2020, aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Adauga un comentariu