Local

Firmele pot accesa credite bancare cu dobanda subventionata

Publicat: 23 sept. 2016
1

A fost semnat acordul de finantare pentru crearea „Fondului-de-fonduri pentru Competitivitate”, destinat îmbunatatirii accesului la finantare sub forma de capital de risc si credite pentru firmele inovative din România. Instrumentele financiare din cadrul Programului Operational Competitivitate (POC), în valoare de 59,3 milioane euro, raspund nevoii de finantare a întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) care se confrunta cu un risc crescut de creditare atunci când apeleaza la credite bancare. Solutiile oferite de Fondul-de-fonduri sunt fondurile de investitii pentru antreprenoriat (40 milioane euro) si instrumentul de creditare cu dobânda subventionata si partajarea riscului (19,3 milioane euro), disponibile prin intermediul unor institutii financiare.

Aceasta este o continuare a initiativei JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), cu finantare din POS CCE 2007-2013, prin care au fost create trei instrumente financiare: garantie de portofoliu, credite cu dobânda subventionata si partajarea riscului, capital de risc. Prin bugetul JEREMIE de 225 milioane euro s-au acordat pâna în prezent 6.000 de credite si investitii pentru IMM în valoare totala de 600 milioane euro.

„Fondul European de Investitii (FEI) face parte din Grupul Bancii Europene de Investitii. Misiunea sa este sa sprijine microîntreprinderile si întreprinderile mici si mijlocii prin îmbunatatirea accesului acestora la finantare. FEI dezvolta instrumente de capital de risc, garantii si microfinantare care se adreseaza în mod specific acestui segment de piata. Astfel, FEI contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene de a sprijini inovarea, cercetarea si dezvoltarea, antreprenoriatul si crearea de locuri de munca”, au precizat reprezentantii Directiei de Antreprenoriat si Programe pentru IMM-uri.

Programul Operational Competitivitate 2014-2020 (POC) beneficiaza de o alocare totala de 1.582.770.847 de euro, din care pentru Axa Prioritara 1. — Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor sunt alocati 952.571.099 euro si pentru Axa Prioritara 2. — Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva sunt alocati 630.199.748 euro.
Adauga un comentariu