Local

Fermierii pot solicita adeverinte pentru cererea unica de plata

Publicat: 28 dec. 2015
1

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Schemei de Plata Unica pe Suprafata si beneficiarii Platii redistributive-Campania 2015, care sunt în esantionul de control pe teren si pentru care controlul pe teren nu este finalizat. Potrivit actelor aditionale, la solicitarea scrisa a fermierului, centrul judetean sau local APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2015 va elibera o adeverinta prin care confirma faptul ca beneficiarul a depus cerere unica de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2015 si ca s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii de plata, pâna la data emiterii adeverintei, conform reglementarilor în vigoare. De asemenea, în adeverinta se va mentiona suprafata determinata pentru plata în cadrul schemei SAPS si platii redistributive, dar si faptul ca beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plata la data emiterii acesteia, precum si ca îndeplineste conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislatia în vigoare. Toate celelalte prevederi ale conventiei ramân neschimbate. Astfel, valoarea creditului va fi de pâna la 90 la suta din suma cuvenita aferenta SAPS si Platii redistributive. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN-SA si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii garanteaza creditele acordate de banci fermierilor, în cadrul acestui tip de conventie. Toate actele aditionale încheiate între Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, banca si Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA, în sectiunea Conventii, acorduri, protocoale. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, în vederea finantarii de catre acestea a activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordarii creditelor pentru beneficiarii platilor directe, astfel încât dobânda finala aplicata beneficiarului nu poate depasi 4 la suta, iar comisioanele aferente creditului sa fie în limita de 1 la suta.
Adauga un comentariu