Economic Local

Fermierii din Iaşi primesc banii pentru renta viageră

Publicat: 10 oct. 2019

Cei aproximativ 1.000 de agricultori din judeţ care au depus la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) Iaşi documentele necesare obţinerii rentei viagere vor încasa banii până la sfârşitul lunii noiembrie.

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi renta viagera agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul a 100 de euro pe an pentru fiecare teren extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Pentru suprafeţele mai mici de un hectar, suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.
Adauga un comentariu