Actualitate

De la student la Facultatea de Automatica si Calculatoare, la angajat Microsoft – FOTO

Publicat: 14 apr. 2015
1

Visezi să lucrezi la Google sau Microsoft? Nu poți să te desprinzi din fața calculatorului, te fascinează Internetul, tabletele și aplicațiile web? Vrei să devii programator, să faci site-uri sau să construiești roboți? Te vezi stând cu orele în fața computerului să scrii programe sau mai degrabă ți-ar plăcea să-ți asamblezi tu singur computerul? Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este locul în care poți începe să experimentezi. Mai ales că profesia de inginer IT sau de progrmator este una dintre cele mai căutate și mai bine plătite, atît țară, cît și din lume.

Ai posibilitatea să studiezi patru ani pentru a te specializa în domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei sau Ingineria Sistemelor (Automatică şi Informatică Aplicată) și să te pregătești pentru una dintre cele mai căutate profesii din lume la ora actuală. Pe perioada studenției poți dobândi competenţe în: structura şi arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicaţii software, inteligenţă artificială şi sisteme expert, ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboţi şi sisteme automatizate de producţie, automatizări industriale.

Înveți să gândești în cod și te angajezi la o multinațională

Ca student la AC îți poți găsi un loc de muncă chiar din timpul studiilor, sau imediat după terminarea facultății. Facultatea de Automatică și Calculatoare legături temeinice cu firme importante ca Microsoft, IBM, Continental, Endava, Capgemini, Pentalog, Freescale România, Delphi, Continental, Yonder, Ness, Softvision, Thinslices, Amazon care au angajat sau au primit în practică, de-a lungul timpului, absolvenți ai facultății noastre. Dacă vrei să treci și prin experiența de a studia în străinătate, poți fi student Erasmus la una dintre cele 15 universități partenere ale Facultății de Automatică și Calculatoare, din țări precum Franța, Danemarca, Spania, Marea Britanie sau Austria. De asemenea, te poți implica în activitatea de cercetare, ai oportunitatea de a te integra în echipele programului Microsoft Student Partner şi poți învăţa astfel ultimele tehnologii software.

Alături de Liga Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare (LSAC) poți participa la cursuri și workshop-uri de programare, te poți întrece în crearea de aplicații pentru web și pentru desktop, dar și în modelarea circuitelor digitale. Dar te poți și relaxa participând la maratoane de filme, jocuri în aer liber sau pe calculator ori crea sisteme de iluminat de Crăciun. LSAC organizează concursuri, acțiuni și manifestări printre care cele mai cunoscutesunt Thinking in code, PC Games, IT Marathon, implicându-se și în organizarea și participarea la evenimente studențești importante precum FestudIS, Unifest sau Festivalul Artei și Creației Studentești Gaudeamus. Anul 2014 a adus LSAC-ului premiul de „Cea mai originală organizație a festivalului” decernat în cadrul paradei FestudIS și locul al II-lea la competiția sportivă Universitariada (fotbal, volei, basket, badminton, șah, tenis de masă și altele, sub un singur concurs).

Ce vei studia și în ce te vei specializa

La AC, poți alege să urmezi programe de studii de licență în domeniile:

A. Domeniul Calculatoare și tehnologia informației

Pornind de la elemente fundamentale de matematică, fizică şi bazele electronicii, programul de studii universitare de licență Calculatoare îți asigură acumularea, pe de o parte, de cunoştinţe de specialitate privind analiza şi proiectarea sistemelor digitale, arhitectura calculatoarelor sau proiectarea cu microprocesoare şi, pe de altă parte, de cunoştinţe de programare, algoritmi şi structuri de date, tehnici de modelare şi simulare, baze de date, programarea sistemelor distribuite şi a aplicaţiilor de timp real, tehnici de prelucrare a imaginilor, tehnici de proiectare și testare a circuitelor VLSI etc. De asemenea, programul îți oferă cunoştinţe complementare de limbă engleză, economie şi marketing.

Plecând de la fundamente de matematică, statistică, fizică sau bazele electronicii, programul de studii universitare de licenţă Tehnologia informaţie îți oferă cunoştinţe privind structura şi funcţionarea calculatoarelor, programare, proiectarea algoritmilor, tehnici de modelare şi simulare, având apoi opțiunea de a te specializa pe direcţii precum proiectarea sistemelor de baze de date, programarea web, prelucrarea grafică, inteligenţa artificială şi diferite tehnologii pentru dezvoltarea de aplicaţii. De asemenea, programul  îți oferă cunoştinţe complementare de limbă engleză, economie şi marketing.

B. Domeniul Ingineria sistemelor

Programul de studii universitare de licență Automatică și informatică aplicată (AIA) asigură pregătirea de bază pentru viitorii ingineri automatiști, prin transmiterea de cunoștințe și dezvoltarea de abilități care să le permită acestora să realizeze analiza, identificarea şi modelarea proceselor, în vederea proiectării integrate a soluţiilor de control automat;implementarea în hardware și software a algoritmilor de conducere a proceselor;proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software pentru rezolvarea sarcinilor specifice din diferite domenii de activitate.

La Master, te vei putea specializa în domeniul în care ai studiat la licență.

A. Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii universitare de master Calculatoare încorporate se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă care au o pregătire de bază privind arhitectura sistemelor de calcul şi programarea calculatoarelor şi care doresc să aprofundeze dezvoltarea de aplicaţii hardware şi software bazate pe calculatoare încorporate. Programul abordează conceptul de Internet of things şi oferă cunoştinţe avansate de proiectare a automatelor complexe, de autotestare şi siguranţă în funcţionare, de fiabilitate şi toleranţă la defecte, sau cunoştinţe privind comunicaţia în reţele de calculatoare încorporate sau în reţele de senzori. De asemenea, programul abordează tehnici avansate de prelucrare grafică, de prelucrare a semnalelor sau de analiză si dezvoltare de sisteme multi-agent.

Programul de studii universitare de master Sisteme distribuite şi tehnologii web, respectiv Distributed Systems and Web Technologies – în limba engleză,  se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă care dispun de cunoştinţe de algoritmică şi programare şi care doresc să le aprofundeze pe direcţia calculului distribuit, incluzând algoritmi avansaţi specifici acestei paradigme, proiectarea aplicaţiilor distribuite, tehnologii cluster, grid şi cloud, tehnici de programare orientată pe servicii, modelarea şi estimarea fiabilităţii sistemelor distribuite, prelucrarea imaginilor şi vizualizarea distribuită, precum și analiza și dezvoltarea de sisteme multi-agent.

B. Ingineria sistemelor

Programul de studii universitare de master Sisteme de control încorporate (SCI) este dezvoltat în colaborare cu compania Continental Automotive Romania din Iași și se adresează în principal absolvenților de studii de licență din profilul tehnic care doresc să se specializeze în sisteme încorporate, în special cele de control pentru domeniul auto.

Programul de studii universitare de master Sisteme și control automat (SCA), respectiv Systems and Control (SC) – în limba englezăse adresează absolvenților de studii universitare de licență care dispun de cunoștințe de bază de control automat și doresc să le aprofundeze în direcții de cercetare care vizează:utilizarea unor metode avansate, asistate de calculator, de modelare, simulare, identificare, analiză şi proiectare a sistemelor de control automat;proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente numerice şi analogice, a structurilor avansate din domeniul controlului automat;dezvoltarea de aplicaţii software complexe pentru implementarea unor algoritmi şi structuri de control utilizând medii de programare, tehnici de inteligență artificială şi tehnologii avansate. Dacă te-am făcut curios, află mai multe despre Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași și despre programele ei de studii, aici.
Adauga un comentariu