Local

Ce trebuie sa stiti atunci cand inchiriati o locuinta

Publicat: 07 ian. 2008
1

In situatia in care doriti sa inchiriati o locuinta, pentru a fi scutiti pe viitor de diverse probleme este bine sa incheiati un contract cu proprietarul respectivului imobil. Contractul se va inregistra la organele fiscale teritoriale.

Contractul de inchiriere (locatiune) este un contract prin care o persoana (locator) se obliga sa asigure unei alte persoane (locatar) folosinta temporara, totala sau partiala, a unui bun in schimbul unei sume de bani sau alte prestatii, numita chirie.

Contractul protejeaza atat pe proprietar, cat si pe chirias. Asa cum contractul reprezinta legea partilor, atat proprietarii, cat si chiriasii au drepturi, dar si obligatii de respectat.

Contractul de inchiriere va cuprinde: adresa locuintei care face obiectul inchirierii; suprafata locativa si dotarile folosite in exclusivitate si in comun; suprafata curtilor si a gradinilor folosite in exclusivitate sau in comun; valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia si modul de plata; suma platita in avans in contul chiriei; locul si conditiile in care se realizeaza primirea si restituirea cheilor; obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului; inventarul obiectelor si al dotarilor aferente; data intrarii in vigoare si durata; conditiile privind folosinta exclusiva si in comun a partilor aferente in coproprietate; persoanele care vor locui impreuna cu titularul contractului; alte clauze convenite intre parti.

Legea nr. 114/1996 prevede ca sunt nule de drept orice clauze cuprinse in contractul de inchiriere, prin care: se obliga chiriasul sa recunoasca sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului; se prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si a instalatiilor, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune; impun chiriasilor sa faca asigurari de daune; exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale; autorizeaza pe proprietar sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere. Chiriasul poate subinchiria locuinta detinuta numai cu acordul prealabil scris si in conditiile stabilite de proprietar, contractul de subinchiriere inregistrandu-se la organele fiscale teritoriale. In caz de neintelegeri intre cele doua parti, rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face in urmatoarele conditii:
 a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen de minimum 60 de zile;
 b) la cererea proprietarului, atunci cand: chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv; chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora; chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei; chiriasul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asociatiei de proprietari, atunci cand chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca au fost stabilite, prin contractul de inchiriere, in sarcina chiriasului.
Evacuarea chiriasului se poate face numai pe baza unei hotarari judecatoresti definitive. Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contractul de inchiriere, pana la data executarii efective a hotararii de evacuare.
In practica este intalnita foarte des situatia inchirierii locuintei fara contract de inchiriere. Exista astfel riscul proprietarilor de a se trezi cu facturi neplatite la utilitati sau cu plecarea chiriasilor inainte de plata chiriei. Pentru mai multe informatii poate fi consultata Legea nr. 114/1996, numita si „Legea locuintei„.
Adauga un comentariu