Local

Bani europeni pentru infiintarea grupurilor de producatori în sectorul pomicol

Publicat: 17 iul. 2015
1

Fermierii ieseni pot primi finantare europeana daca infiinteaza grupuri de producatori in sectorul pomicol. Scopul investitiilor sprijinite în cadrul acestei submasuri este de înfiintare a grupurilor de producatori în sectorul pomicol. Obiectivele submasurii 9a sunt imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor pomicole, o mai buna integrare pe piata a producatorilor primari, cresterea veniturilor producatorilor prin comercializarea în comun a productiei, crearea si promovarea lanturilor scurte si respectarea standardelor comunitare de mediu si clima, siguranta alimentara si altele. Beneficiarii fondurilor sunt grupurile de producatori din sectorul pomicol care se încadreaza în definitia IMM-urilor si care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea competenta dupa 1 ianuarie 2014 si înainte de solicitarea sprijinului. Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este 100 la suta public si nu poate sa depaseasca anual 10 la suta din valoarea productiei comercializate în primii 5 ani si 100.000 de euro pe an. Sprijinul nerambursabil se plateste sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în transe anuale, pe o perioada care nu poate depasi cinci ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut. Sprijinul nerambursabil se calculeaza pe baza productiei comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plati grupului de producatori un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup. Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din productia comercializata prin intermediul grupului.
Adauga un comentariu