Local

Anunt important pentru fermierii ieseni. De azi pot depune proiecte

Publicat: 24 mart. 2015
1
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta lansarea, in perioada 25 martie – 30 octombrie, a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 4.1 si a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 6.1 din cadrul PNDR. Fondurile disponibile pentru submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” sunt de 205.776.952 euro si vor fi defalcate pe sectorul vegetal – 72.021.933,00 euro sectorul zootehnic – 72.021.933,00 euro, zona montana – 41.155.391,00 euro si ferma de familie – 20.577.695,00 euro. Fondurile disponibile pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt de 111.209.889 euro, din care pentru zona montana alocarea este de 33.362.967 euro.
Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii anuale se opreste inainte de termenul limita, atunci cand valoarea publica totala a proiectelor depuse avand un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocarii sesiunii anuale. Pragul minim de selectie a proiectelor este de 30 de puncte pentru sM4.1 si de 25 de puncte pentru sM6.1. Pragurile de calitate lunare sunt 85 puncte (in perioada 25.03 – 30.04.2015), 75 puncte (in perioada 01.05 – 29.05.2015), 65 puncte (in perioada 01.06 – 30.06.2015), 55 puncte (in perioada 01.07 – 31.07.2015), 45 puncte (in perioada 03.08 – 31.08.2015), 35 puncte (in perioada 01.09 – 30.09.2015), 30 puncte pentru sM4.1 si de 25 de puncte pentru sM6.1 (in perioada 01.10 – 30.10.2015). 
Depunerea cererilor de finantare pentru submasura 4.1 si submasura 6.1 se va face conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, in intervalul orar 9:00 – 14:00 si on-line pe www.afir.info. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul Solicitantului aferent acestei masuri. Procedura de evaluare si selectie va fi afisata pe site-urile www.afir.info, www.madr.ro si va fi disponibila la sediile AFIR. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta sM4.1 sI sM6.1 este 30 octombrie 2015, ora 12:00. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Directorul General al Autoritatii de Management pentru PNDR. AFIR va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile AFIR.Adauga un comentariu