Eveniment-Social

Anunt important facut de CJAS Iasi. Modificari pentru servicii medicale in UE

Publicat: 04 iun. 2014
1

Elementul de noutate îl constituie necesitatea obtinerii autorizarii prealabile pentru rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere de la Casa de Asigurari de Sanatate pentru urmatoarele tipuri de asistenta medicala: PET-CT in regim ambulatoriu, medicamente în tratament ambulatoriu care se acorda în baza aprobarii comisiilor de experti de la nivelul CNAS si servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare continua pentru implant sau înlocuire de defibrilator cardiac, endoprotezare articulara tumorala, implant segmentar de coloana, bypass coronarian cu sau fara investigatii cardiace invazive, nasterea. Pentru obtinerea autorizarii prealabile în vederea rambursarii costurilor acestor servicii, solicitarea trebuie însotita de o documentatie justificativa privind calitatea de asigurat. În cazul serviciilor medicale spitalicesti trebuie atasat raportul medical al pacientului, întocmit de catre un medic dintr-un spital aflat în relatii contractuale cu CAS. Dosarul de rambursare trebuie însotit de documente justificative din care rezulta ca asiguratul a beneficiat de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale precum si documente de plata din care sa rezulte ca serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale au fost achitate integral de asigurat, nivelul tarifelor distinct pentru fiecare serviciu medical, inclusiv data achitarii acestora. Asiguratii care au beneficiat de servicii medicale în unul din statele membre ale Uniunii Europene pâna în data de 30 aprilie 2014 si care nu au solicitat înca rambursarea cheltuielilor, mai pot depune cererile de rambursare la CJAS Iasi pâna cel târziu la 31 decembrie 2014.
Adauga un comentariu