Eveniment-Social

Admitere ’99

Publicat: 23 iul. 1999
a:3:{s:7:"site_id";i:1;s:6:"old_id";i:4299;s:8:"site_url";s:10:"www.bzi.ro";}

•Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi

Pentru admiterea in anul universitar 1999-2.000 Ministerul Educatiei Nationale a aprobat pentru Universitatea „AL. I. Cuza” 2.840 de locuri la forma de invatamint de lunga durata (facultate), iar la forma scurta (colegiu), 475 de locuri. De asemenea, au fost aprobate si 1.525 de locuri cu taxa la facultatile universitatii si 180 de locuri cu taxa la colegii. Taxele de inscriere vor fi cuprinse intre 300.000 lei si 600.000 lei, in functie de profilul facultatii. Candidatii se vor inscrie in perioada 26-31 august, la facultatile unde se sustine proba eliminatorie inscrierile efectuindu-se intre 18-21 august, iar concursul propriu-zis se va desfasura intre 3 si 5 septembrie.

Numarul de locuri pentru fiecare facultate a Universitatii „AL. I. Cuza” Iasi

Numarul locurilor scoase la concursul de admitere la Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi este mai mic fata de anul trecut, dar acesta corespunde cu cerintele fiecarei facultati. De comun acord, conducerile facultatilor au repartizat numarul de locuri pentru admiterea din aceasta toamna:
•Facultatea de Drept – 190 de locuri la zi;
•Facultatea de Chimie – 200 de locuri la zi, 30 de locuri cu taxa;
•Facultatea de Biologie – 170 la zi, 55 cu taxa;
•Facultatea de Educatie Fizica si Sport – 40 la zi, 15 cu taxa si 250 de la forma de invatamint deschis si la distanta;
•Facultatea de Fizica – 180 la zi si 40 cu taxa;
•Facultatea de Filozofie – 180 la zi, 40 taxa;
•Facultatea de Istorie – 130 la zi, 70 cu taxa;
•Facultatea de Informatica – 130 la zi, 70 cu taxa;
•Facultatea de Litere – 360 la zi, 50 cu taxa;
•Facultatea de Matematica – 190 la zi, 60 cu taxa, 20 de locuri pentru invatamint deschis si la distanta;
•Facultatea de Psihologie – 145 la zi, 45 cu taxa, 100 de locuri pentru invatamint deschis si la distanta;
•Facultatea de Geografie – Geologie – 140 la zi, 35 cu taxa;
•Facultatea de Stiinte Economice si Administrare a Afacerilor – 675 la zi, 75 cu taxa, 100 de locuri pentru invatamint deschis si la distanta;
•Facultatea de Teologie – 150 la zi, 20 de locuri pentru invatamint deschis si la distanta.
Pentru colegiile de la Universitatea „Al. I. Cuza” repartizarea locurilor s-a facut pe specializari:
•Educatie Fizica si Sport – 25 de locuri la zi, 5 locuri cu taxa;
•Informatica — 50 la zi, 25 cu taxa;
•Psihologie – 185 la zi, 40 cu taxa;
•Economie – 215 la zi, 110 cu taxa.

Candidatii care pica proba eliminatorie vor primi o parte din banii de inscriere inapoi

La depunerea dosarului de inscriere fiecare candidat va plati urmatoarele taxe in functie de facultatea la care se inscrie
•300.000 lei – la Facultatea de Chimie;
•350.000 lei – la Facultatea de Geografie – Geologie ( specializarea geologie);
•400.000 lei la Facultatle de Biologie, Istorie, Teologie Ortodoxa, Filozofie, Litere, Matematica si Goegrafie (specializarea geografie);
•450.000 lei la Facultatea de Automatizari Calculatoare;
•500.000 lei la Facultatea de Drept.
•Facultatile de Fizica, Psihologie si Stiinte Economice nu au stabilit inca taxele de inscriere pentru admitere, dar se vehiculeaza ca ultima dintre acestea va solicita la inscriere cite 600.000 lei fiecarui candidat.
La Facultatile de Teologie, Educatie Fizica si o sectie la Stiinte Economice candidatii vor sustine o proba eliminatorie. Cei care nu vor promova aceasta proba vor primi 75% din taxa de inscriere inapoi, iar concurentii care nu s-au prezentat la examen, vor primi doar 50% din banii dati pentru inscriere. Sint scutiti de taxa de admitere ce declarati eroi ai Revolutiei, orfanii, absolventii liceelor pedagogice si copiii cadrelor didactice (inclusiv a personalului didactic auxiliar).

Nu va mai fi declarat admis decit unul din ultimii doi candidati cu aceeasi medie

Conducearea Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi intentioneaza aplicarea unei taxe pentru plata recorectarii tezeleor. Nu s-a stabilit inca nivelul acestei taxe, dar cu siguranta concurentii care vor depune contestatii vor trebuie sa plateasca pentru rezolvarea acestora. Nu se va mai permite depasirea numarului de locuri alocate de minister decit in cazul rezolvarii favorabile a unei contestatii. Chiar in cazul in care ultimii admitanti au aceeasi medie, vor fi impuse criterii suplimentare de departajare – nota la disciplina fundamentala de admitere, media de la bacalaureat, media multianuala din liceu, etc. Daca vor ramine locuri neocupate, datorita renuntarii unor candidati declarati admisi, sint trei posibilitati: se organizeaza un nou concurs de admitere, locurile sint trecute in categoria celor cu taxa sau sint anulate”.

Premiera la Cuza: invatamintul modular

Ca noutate, la Facultatea de Stiinte Economice si Administrare a Afacerilor din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi va fi adoptat in premiera sistemul de invatamint modular. Acesta prevede ca repartizarea studentilor dupa specialitati sa se faca dupa primii doi ani de studiu in functie de rezultatele obtinute si de optiune fiecaruia. Conform acestui sistem, toti studentii admisi la economie vor studia in primii doi ani de facultate aceleasi discipline generale, urmind ca din anul III sa-si aleaga specializarea pe care o doresc. Facultatea de Stiinte Economice si Administrare a Afacerilor este singura din tara care aplica aceast nou sistem de invatamint incepind cu anul universitar 1999-2.000.

•Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi

Numarul de locuri pentru admiterea din toamna la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi a ramas acelasi cu anul trecut – 2.200 de locuri fara taxa, desi UTI Iasi a solicitat suplimentarea cu 500 de locuri a cifrei de scolarizare pentru anul universitar 1999-2000. Ministerul Educatiei Nationale nu a fost de acord cu cererea UTI Iasi; din cauza bugetului insuficient, MEN nu poate face fata suplimentarii numarului de locuri subventionate (fara taxa). Singura concesie facuta de minister a fost suplimentarea numarului de locuri de la colegii – de la 586 de anul trecut, la 690 de locuri la admiterea de anul acesta.

3.540 de locuri la Universitatea Tehnica

Pentru anul universitar 1999-2000, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi scoate la concurs 3.540 de locuri, dintre care 2.850 de locuri fara taxa ( 2.200 la facultate si 650 la colegiu) si 690 de locuri cu taxa. Repartitia locurilor pe facultati este urmatoarea:
•Automatica si Calculatoare – facultate: 180 de locuri la zi, 50 cu taxa; colegiu: 50 de locuri la zi, 15 locuri cu taxa.
•Chimie Industriala – facultate: 225 la zi, 40 cu taxa; colegiu: 75 la zi.
•Constructii si Arhitectura – facultate: 350 la zi, 150 cu taxa; colegiu: 70 la zi.
•Constructii de Masini – facultate: 230 la zi, 75 cu taxa; colegiu: 30 la zi si 10 cu taxa.
•Electronica si Telecomunicatii – facultate: 170 la zi, 50 cu taxa; colegiu: 25 la zi.
•Electrotehnica – facultate: 335 la zi, 45 cu taxa; colegiu: 100 la zi.
•Hidrotehnica – facultate: 155 la zi, 55 cu taxa.
•Mecanica – facultate: 175 la zi,75 cu taxa; colegiu: 85 la zi, 10 cu taxa.
•Stiinta si Ingineria Materialelor – facultate: 95 la zi, 30 cu taxa; colegiu: 25 la zi.
•Textile-Pielarie – facultate: 285 la zi, 85 cu taxa; colegiu: 190 la zi.

Examene cu teste grila

O noutate a admiterii din acest an la UTI Iasi este sustinerea examenelor sub forma testelor grila (cu exceptia Facultatii de Chimie Industriala, unde admiterea se va sustine la fel ca in anii precedenti). Celelalte facultati ale universitatii tehnice vor adopta sistemul admiterii prin examen cu test grila, cu doua discipline de concurs, intr-o singura zi de examen pe durata a 4 ore. La Fizica vor fi 15 subiecte notate cu 6 puncte in cazul rezolvarii corecte, iar la Matematica vor fi 10 subiecte notate cu 9 puncte fiecare, la ambele probe fiind acordate 10 puncte din oficiu. Pentru a verifica daca concurentii pot face fata cerintelor in timpul acordat se intentioneaza organizarea unei simulari a examenului de admitere la UTI. Decanul Facultatii de Automatica si Calculatoare a anuntat ca doreste organizarea unei astfel de simulari, urmind sa fie stabilita data, numarul de participanti si desfasurarea concreta a actiunii. Media de admitere la UTI Iasi va fi calculata ca medie aritmetica intre nota obtinuta la testul grila si nota admitantului la bacalaureat. Ponderea mediei de bacalaureat va fi de 30% din media de admitere. La Facultatea de Chimie Industriala se va lua in calcul, in proportie de 20%, media generala a anilor de liceu, iar examenul de admitere va fi sustinut sub forma de proba scrisa (nu test grila) la Chimie anorganica sau Chimie organica.

A doua facultate se face pe bani

Incepind din acest an, absolventii formei de invatamint superior de scurta durata (colegiu) isi vor putea continua studiile la facultate numai dupa promovarea unui examen de admitere, in limita locurilor disponibile. Pina acum, dupa absolvirea unui colegiu tehnic, doritorii se puteau inscrie in anul trei la facultatea cu acelasi profil, urmind sa sustina citeva examene de diferenta. Din acest an, conform precizarilor sosite de la minister, acest lucru este posibil numai dupa ce absolventii colegiillor tehnice vor sustine un examen de admitere in perioada 20-24 septembrie. Abia dupa acest examen, admisii vor da diferentele pentru a trece in anul III la specializarea dorita.
Graficul examenului de admitere la UTI Iasi este urmatorul:
•1-16 septembrie inscrierea candidatilor;
•9 septembrie proba de concurs;
•10 septembrie – proba practica pentru admiterea la Arhitectura.
Daca vor ramine locuri neocupate, se va organiza o a doua sesiune de concurs, cu urmatorul program:
•15-19 septembrie inscrierea candidatilor;
•21 septembrie proba de concurs
•22 septembrie proba practica de admitere la Arhitectura.
Admitantii care vor obtine la examen minim media 5 dar nu se vor incadra in numarul de locuri subventionate, pot opta pentru locurile cu taxa – taxa de scolarizare pentru anul universitar 1999-2000 la UTI Iasi fiind cuprinsa intre 2,5 si 3 milioane lei, in functie de facultate. O astfel de taxa vor trebui sa plateasca si studentii care doresc sa urmeze o a doua facultate la UTI Iasi. Este posibil ca aceasta taxa sa cresca daca va creste si inflatia. In ceea ce priveste taxa de admitere la UTI Isi aceasta va fi cuprinsa intre 150.000 lei si 200.000 lei, in functie de facultate.

•Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” Iasi

Planul de scolarizare al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” Iasi prevede pentru admiterea din toamna aceasta 570 de locuri:
•Facultatea de Medicina – 300 de locuri fara taxa si 50 de locuri cu taxa;
•Facultatea de Stomatologie – 70/15;
•Facultatea de Farmacie – 50/15;
•Facultatea de Bioinginerie Medicala – 20/50.
Pentru invatamintul de scurta durata au fost scoase la concurs 125 de locuri:
•50 la Colegiul de Tehnica Dentara ( specializarea tehnica dentara, asistenti stomatologi)
•75 de locuri la Colegiul de Asistenta Medicala (specializarea asistenti medicali si generalisti).
La Facultatile de Medicina Generala, Stomatologie sau Farmacie examenul va consta in 3 probe de concurs (teste grila) la Fizica, Chimie si Biologie.Testele vor fi elaborate dupa brosurile publicate de UMF Iasi. Pentru candidatii de la Facultatea de Bioinginerie Medicala, admiterea va consta in sustinerea examenelor la Anatomie sau Chimie organica, Fizica si Matematica, sau, o a doua varianta, la Anatomie, Chimie Organica si Matematica sau Fizica. Media obtinuta de concurenti la examenul de bacalaureat va reprezenta 25% din media de admitere, iar taxa de inscriere a fost stabilita la 300.000 lei de candidat.

•Universitatea de Arte „George Enescu” Iasi

Universitatea de Arte „George Enescu” Iasi scoate la concursul de admitere din toamna aceasta 176 de locuri:
•Facultatea de Interpretare Muzicala – 35 de locuri la specializarea interpetare muzicala, canto;
•Facultatea de Pedagogie Muzicala – 35 de locuri;
•Facultatea de Teatru – 14 locuri la specializarile actorie si arta minuitorului de papusi;
•Facultatea de Arte Plastice – 92 de locuri la specializarile pictura, sculptura, grafica, arta murala, arta textila, design, pedagogia artei, conservare si restaurare.
Universitatea de Arte este singura din Iasi care a stabilit o taxa de inscriere echivalenta cu 20-30 de dolari la cursul oficial din ziua incrierii:
•La Facultatile de Interpretare Muzicala si Pedagogie Muzicala taxa este de 25 de dolari;
•la Facultatea de Arte Plastice taxa este de 30 de dolari;
•La Facultatea de Teatru taxa este de 20 de dolari.
Examenele de admitere sa desfasoara in doua etape.
Prima dintre acestea, eliminatorie la Facultatea de Interpretare Muzicala si la Teatru are loc in perioada 25-28 august, a doua proba desfasurindu-se intre 1-6 spetembrie.
La Arte Plastice si Pedagogie Muzicala prima proba se sustine in perioada 1-6 septembrie, iar a doua intr 6 si 8 septembrie.
Universitatea de Arte „George Enescu” este singura din Iasi care nu ia in considerare la admitere media de la bacalureat, cu exceptia Facultatii de Arte Plastice unde media de la bacalureat reprezinta 10% din media de admitere.

•Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad”

Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara Iasi a scos la concurs 310 locuri la facultati si 100 de locuri la colegii
•Facultatea de Agricultura – specializarile: agricultura, 60 de locuri; agromontanologie, 20; managementul dezvoltarii rurale si inginerie economica in agricultura, 25;
•Facultatea de Horticultura – 60;
•Facultatea de Medicina Veterinara – 75;
•Facultatea de Zootehnie – 60.
La colegii:
•arhitectura peisagera, 25;
•viticultura si pomicultura, 25;
•igiena si laborator veterinar, 25;
•cresterea animalelor mici, 25.
Examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise la Biologie si Chimie organica, in zilele de 3 si 4 septembrie, iar in calculul mediei de admitere se va lua si nota de la bacalureat, in proportie de 20%.
Pentru specializarea Inginerie economica, admiterea se da la Algebra si Economie.
Daca vor ramine locuri neocupate, a doua sesiune de admitere se va desfasura pe 22 si 23 septembrie. Nu s-a stabilit inca taxa de inscriere la admiterea la Universitatea Agronomica si de Medicina Veterinara.

•Universitatea „Petre Andrei” Iasi

Universitatea „Petre Andrei” Iasi scoate la concurs 980 de locuri:
•Facultatea de Drept: 180 de locuri la zi si 150 la fara frecventa;
•Facultatea de Economie:; 200 la zi si 150 la ff;
•Facultatea de Psihologie si Asistenta Sociala: 120 la zi;
•Facultatea de Stiinte Politice: 100 la zi si 50 la ff.
Taxa de inscriere este de 500.000 lei.
•La Facultatea de Drept inscrierile se vor face in perioada 8-22 septembrie, iar examenul se va sustine pe 25 septembrie;
•La Faculatea de Economie inscrierile se fac intre 10-23 septembrie, iar concursul de admitere se va desfasura pe 26 septembrie;
•La Facultatea de Psihologie si Asistenta Sociala concurentii se pot inscrie intre 10 si 22 septembrie, iar admiterea va avea loc pe 24 septembrie;
•La Facultatea de Stiinte Politice inscrierile se vor face intre 10-21 septembrie, examenul de admiteren desfasurindu-se pe 23 septembrie.
Taxa de scolarizare pe care studentii Universitatii „Petre Andrei” Iasi vor trebui sa o plateasca pentru anul universitar 1999 – 2000 va fi stabilita la cursul dolarului, constituindu-se in jurul sumei de 400-500 $ si va fi achitata in lei, in trei rate. Precizam ca Facultatile de Economie si Drept au fost acreditate definitiv, iar Facultatile de Stiinte Politice, Psihologie si Asistenta Sociala sint in curs de acreditare.

•Universitatea „Apollonia” Iasi

Pentru admiterea din toamna aceasta, Universitatea „Apollonia” Iasi a scos la concurs 200 de locuri, toate la cursuri de zi:
•Facultatea de Stomatologie – 80;
•Facultatea de Jurnalistica – 60;
•Tehnica Dentara – 30;
•Colegiul Asitenti medicali pentru cabinete stomatologice – 30.
Inscrierele se vor efectua in perioada 13-20 septembrie, iar pe 22 septembrie se va desfasura admiterea la Jurnalistica si pe 21 septembrie la celelalte facultati. Taxa de inscriere la admitere este de 500.000 lei de persoana. In ceea ce priveste taxa de scolarizare, Senatul nu a luat inca o hotarire.

Simona RELEA
Adauga un comentariu