Local

A fost prelungit termenul de depunere al proiectelor in sectoarele agricol si pomicol

Publicat: 23 oct. 2016
1
A fost prelungita sesiunea de depunere a proiectelor in cazul submasurilor 9.1 „Înfiintarea grupurilor de producatori în sectorul agricol” si 9.1a „Înfiintarea grupurilor de producatori în sectorul pomicol” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), pâna la data de 30 decembrie.

Aceste doua submasuri (sM) din cadrul PNDR 2020 au fost deschise pentru prima data în acest an. Alocarea bugetara stabilita pentru sesiunea 2016 este de 7,1 milioane de euro, împartita astfel: 4,9 milioane de euro pentru sectorul agricol si 2,2 milioane de euro pentru sectorul pomicol. De asemenea, valoarea maxima a sprijinului acordat în cadrul submasurilor 9.1 si respectiv 9.1a este de maximum 100.000 euro/ an, pe o perioada de maximum 5 ani de la data înfiintarii grupului de producatori. Intensitatea sprijinului public acordat este de 100 la suta nerambursabil.
 

„Scopul finantarilor acordate prin aceste submasuri îl constituie încurajarea înfiintarii si sustinerea functionarii administrative a grupurilor de producatori din sectorul agricol sau în cel pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare. De asemenea, se urmareste îmbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora în lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole”, au precizat reprezentantii Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).
 
Beneficiarii eligibili pentru acest tip de finantare acordata prin PNDR 2020 sunt grupurile de producatori din sectorul agricol si pomicol recunoscute oficial înainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014. Acestia trebuie sa aiba ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole, care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute în proiect si care se încadreaza ca IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii), încadrare care se va demonstra doar la depunerea Cererii de Finantare. Adauga un comentariu